Europas banker skulle kunna överleva en drastisk ekonomisk nedgång, visar stresstest

FRANKFURT, Tyskland — Europas banksektor skulle kunna stå emot en allvarlig ekonomisk nedgång utan att tömma sina finansiella buffertar mot förluster, sade Europeiska centralbanken i fredags.

En undersökning av 98 stora och medelstora banker gjord av ECB:s tillsynsgren i samarbete med den europeiska bankmyndigheten visade att även i det mest ogynnsamma scenariot – en minskning med nästan 10 % i ekonomisk utgång under tre år – skulle bankerna fortfarande ha tillräckligt med kapital för att täcka förluster och lite till.

Stresstestet var inte en godkänd-misslyckad övning för banker i de 20 länder som använder eurovalutan. Snarare kommer resultat för enskilda banker att användas av banktillsynsmyndigheter för att bestämma hur mycket kapital de behöver hålla i reserv.

Banker är avgörande för den europeiska ekonomin eftersom företag får det mesta av sin finansiering från dem, istället för från finansmarknaderna – motsatsen till situationen i USA

ECB tog över tillsynen av de största bankerna efter skuldkrisen i euroområdet för mer än ett decennium sedan, då bankförluster ledde till stora räddningskostnader för regeringar. Nationella tillsynsmyndigheter ansågs ha varit mindre än vaksamma på att utveckla risker.

Granskningen av bankernas finanser har ökat efter att tre amerikanska banker misslyckats mitt i stigande räntor som ledde till förluster på investeringar och massuttag av insättningar. Den finansiella oron drabbade sedan Credit Suisse, en globalt betydelsefull bank som hade långvariga problem, vilket ledde till att den schweiziska regeringen tog fram ett nödlägesövertagande av rivalen UBS för att förhindra ytterligare bankkaos.

Schweiz är inte en del av Europeiska unionen, där vissa av de skyddsåtgärder som infördes efter den globala finanskrisen 2008–2009 tillämpades mer allmänt.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top