Federala tjänstemän varnar flygbolagen att hålla arbetare borta från jetmotorer som fortfarande är igång

WASHINGTON – Federala säkerhetstillsynsmyndigheter citerar nyligen inträffade incidenter, åtminstone en av dem dödlig, för att varna flygbolagen att se till att arbetare håller avstånd från jetmotorer tills de stängs av.

Federal Aviation Administration sa på fredagen att de utfärdade en säkerhetsvarning för att förhindra att arbetare skadas när de bogserar flygplan eller guidar dem till och från terminalportar.

FAA sa att flygbolagen borde se över sina säkerhetsprogram för att se till att de följer praxis, inklusive att hålla arbetare borta från flygplan tills de stoppas och stoppklossar placeras under hjulen.

Varningen föranleddes av “flera händelser” där arbetare skadades eller dödades under markoperationer på flygplatser.

FAA-bulletinen citerade två incidenter, inklusive döden av en ramparbetare som drogs in i en motor på ett American Eagle-plan parkerat vid en port på flygplatsen i Montgomery, Alabama. Labour Department har föreslagit 15 625 USD i straffavgifter mot arbetarens arbetsgivare, Piedmont Airlines, ett dotterbolag till American Airlines. Piemonte bestrider böterna.

I den andra händelsen träffades en arbetare som tog bort landningsställets säkerhetsnålar av en vinge när en bogserförare flyttade planet. Arbetaren blev överkörd av planets hjul.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top