Grekland hoppas på investeringsuppsving efter en viktig kreditvärdighetsuppgradering

ATHEN, Grekland — En stor internationell byrå uppgraderade på fredagen Greklands kreditbetyg till investment grade, ett drag som förväntas öka investerarnas förtroende i det tidigare räddningsberoende landet.

Trots en rad tidigare uppgraderingar hade Grekland hittills misslyckats med att återta den investeringsgrad som det förlorade i början av finanskrisen 2009-2018 som förde landet till randen av konkurs.

DBRS Morningstar sa i ett uttalande att dess beslut att uppgradera Grekland till BBB (lågt) från BB (högt) återspeglar dess uppfattning att Aten “kommer att förbli hängiven finansiellt ansvar, vilket säkerställer att den offentliga skuldkvoten håller sig på en nedåtgående trend.”

DBRS är ett av de fyra kreditvärderingsinstitut som beaktas av Europeiska centralbanken. De övriga, Fitch, Standard & Poor’s och Moody’s, betygsätter Grekland till strax under investment grade.

“Detta är en mycket betydelsefull utveckling för vårt land”, sa finansminister Kostis Hatzidakis sent på fredagen. “Det innebär också en ytterligare förbättring av våra lånevillkor, fler investeringar, tillväxt och jobb.”

Under sin finanskris krävde Grekland internationella räddningsaktioner för att hålla sig flytande efter att en rad kreditnedgraderingar kostat landet tillgång till internationella obligationsmarknader.

I gengäld sänkte på varandra följande regeringar utgifterna, höjde skatterna och införde genomgripande ekonomiska reformer, i en djupt förbittrad chockterapi som såg en drastisk minskning av inkomsterna och en topp i arbetslösheten innan ekonomin återhämtade sig.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top