Internationella valutafonden varnar Europa för att i förtid utropa seger över inflationen

FRANKFURT, Tyskland – Europeiska centralbanken och andra beslutsfattare i hela Europa måste hålla räntorna på nuvarande höga nivåer tills de är säkra på att inflationen är under kontroll trots trög tillväxt, sade Internationella valutafonden på onsdagen och varnade för “för tidigt firande” som inflation sjunker från sin topp.

Washington-baserade IMF sa att kostnaden för att underskatta inflationens uthållighet kan vara smärtsamt hög och resultera i ytterligare en omgång av räntehöjningar som kan beröva ekonomin en stor del av tillväxten.

Europeiska centralbanken, Bank of England och de andra centralbankerna som inte är en del av euroområdet med 20 länder “når toppen av sina räntecykler, medan vissa har börjat sänka styrräntorna”, sa IMF i dess regionala ekonomiska utsikter för Europa två gånger om året. “Icke desto mindre är en långvarig restriktiv hållning fortfarande nödvändig för att säkerställa att inflationen går tillbaka till målet.”

Historiskt tar det i genomsnitt tre år att få tillbaka inflationen till lägre nivåer, medan vissa anti-inflationskampanjer har tagit ännu längre tid, sa IMF. Medan centralbankerna verkar ha avslutat sin serie av höjningar, kan ett misslyckande med att avsluta jobbet och den resulterande återgången till räntehöjningar kosta så mycket som en hel procentenhet av den årliga ekonomiska produktionen.

Alfred Kammer, chef för IMF:s Europaavdelning, varnade för “för tidigt firande” när han talade med journalister i samband med utsikterna. “Det är mindre kostsamt att vara för stram än för lös” med räntepolitiken, sa Kammer. ECB, som stoppade sina räntehöjningar den 26 oktober för första gången på över ett år, “är på en bra plats”, sa han.

Inflationen i euroområdet nådde en topp på 10,6 % i oktober 2022 och har stadigt sjunkit till 2,9 % i oktober.

Europeiska centralbanken har höjt sin referensränta med hela 4,5 procentenheter mellan juli 2022 och september 2023, från minus 0,5 % till 4 %. Högre räntor är det typiska verktyg som centralbanker använder för att kontrollera inflationen, eftersom högre räntor innebär högre lånekostnader för konsumentköp och finansiering av nya tjänstemän och fabriksutrustning. Det minskar efterfrågan på varor och minskar prispressen, men kan också skada tillväxten – en svår lina för ECB.

Bank of England lämnade sin referensränta oförändrad på 5,25 % vid ett policymöte förra veckan.

IMF sa att Europa var på väg mot en “mjuk landning” efter effekterna av räntehöjningarna och inte förutsåg en recession, medan tillväxtprognoserna förblev osäkra och kunde bli bättre eller sämre än väntat.

Den förutspår en tillväxt för regionen – inklusive Storbritannien och Schweiz samt Europeiska unionen med 27 länder – på 1,3 % i år och 1,5 % nästa år. För euroområdet är utsikterna för 0,7 % tillväxt för i år och 1,2 % nästa år. Om inflationen faller snabbare än väntat kommer det att öka konsumenternas reala inkomster och utgifterna och tillväxten kan förbättras. Men en upptrappning av Rysslands krig mot Ukraina och åtföljande ökade sanktioner och störningar i handeln kan innebära en svagare tillväxt.

För nu har det månadslånga kriget mellan Israel och Hamas i Gaza lett till en tillfällig ökning av oljepriserna men har inte stört den europeiska ekonomin, sa Kammer.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top