Metalllackerares förbund rekryterar 50 lärlingar med start på torsdag

Finishing Trades Institute of New York kommer att börja ta emot ansökningar på torsdag för 50 lärlingsutbildningar för metalllackerare, sa tjänstemän.

Ansökningar kan erhållas på institutets kontor, 45-15 36th St., Long Island City, Queens, från 9.00 till 15.00 på vardagar. Formulär kommer att vara tillgängliga till och med den 9 augusti eller tills 500 har delats ut, beroende på vad som kommer först.

Sökande måste vara 18 år eller äldre, ha gymnasieexamen eller motsvarande, vara fysiskt kapabla att utföra arbetet, delta i ett orienteringstillfälle, klara ett drogtest och kunna förstå instruktioner på engelska.

För mer information, ring 718-937-7440.

Av James T. Madore[email protected]

James T. Madore skriver om affärsnyheter från Long Island, inklusive ekonomin, utvecklingen och förhållandet mellan myndigheter och företag. Han tjänstgjorde tidigare som Albany byråchef.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top