Skulle en lag i Texas ta bort arbetarnas vattenpauser? En närmare titt på House Bill 2127

När den obönhörliga värmen satte in över Texas i somras, tog motståndare till en genomgripande ny lag som riktar sig mot lokala bestämmelser till etern och internet med ett alarmerande budskap: utomhusarbetare skulle förbjudas att ta vattenpauser.

Arbetare skulle dö, sa experter och förespråkare, med höga temperaturer som toppade 100 grader Fahrenheit (38 grader Celsius) och stannade där under stora delar av de senaste två månaderna.

Men en närmare titt på lagen, och de lokala förordningarna som kräver vattenpauser, avslöjar en mer komplicerad bild.

Åtminstone en politisk analytiker sa att tvisten handlar mindre om arbetarskydd och mer om politik, eftersom konservativa republikaner och progressiva demokrater kämpar om kontroll över lokala regeringar.

House Bill 2127, som antogs av den republikanskt dominerade lagstiftande församlingen i april och träder i kraft den 1 september, blockerar lokala myndigheter från att genomdriva lagstiftning som strider mot befintlig delstatslagstiftning. Städer och län skulle behöva visa att deras policyer följer dem.

Förespråkarna säger att det kommer att hjälpa Texas att leva upp till sitt affärsvänliga rykte genom att eliminera byråkrati som skapats av en mängd förordningar som kan skilja sig från stad till stad.

“Denna lagstiftning kommer att effektivisera reglerna så att jobbskapare i Texas kan ha säkerhet”, säger den republikanska senatorn Brandon Creighton, en medsponsor av lagförslaget.

Demokrater, däremot, har kallat lagförslaget “Dödsstjärnan” för bredden av dess potentiella inverkan på ett brett spektrum av förordningar som reglerar naturresurser, jordbruk och arbetskraft. Houston och San Antonio stämmer för att blockera det.

Lagens motståndare har särskilt insett det faktum att den inte uttryckligen föreskriver vattenpauser för utomstående arbetstagare. Det har slagit hårt under en sommar när staten och andra delar av USA bakar under historiskt höga temperaturer.

“Berättelsen om vattenavbrott är … särskilt övertygande eftersom Texas upplever en värmebölja”, säger Mark Jones, från Rice Universitys Baker Institute for Public Policy.

Men, tillade han, det finns inga bevis för att de flesta arbetsgivare inte redan tillhandahåller vattenpauser, och det är inte klart att städer med sådana regler ens tillämpar dem.

“Berättelsen om att den republikanska lagstiftaren på något sätt kommer att förbjuda arbetare från att kunna ta vattenpauser är inte korrekt”, sa han.

David Chincanchan ber att skilja sig åt. Policydirektören för Workers Defense Project, en ideell statlig organisation som förespråkar migrantarbetares rättigheter, sa att Austin och Dallas har “tydliga verkställighetsmekanismer” och påföljder för att inte uppfylla kraven på vattenavbrott.

Republikanska lagstiftare hade specifikt för avsikt att eliminera vattenavbrott, och lägga till språk för det i senare versioner av deras lagförslag, sa han.

“Det kan inte kallas en oavsiktlig konsekvens när de visste exakt vad som skulle hända och vägrade varje tillfälle att förhindra att det händer,” sade Chincanchan.

Jones sa att lagförslaget handlar mer om politik än om politik. Han noterade att den mest högljudda oppositionen har kommit från städer där progressiva demokrater har kontroll och sa att lagförslaget är utformat för att ta självstyre från dessa städer.

“Detta är en del av den växande spänningen mellan de blå städerna och grevskapen i de större stadsområdena och den republikanskt kontrollerade delstatsregeringen,” sade han.

Ledarna för Texas AFL-CIO, en arbetarfederation med 240 000 fackliga medlemmar i delstaten, erkänner att de flesta arbetsgivare redan tillhandahåller fler vattenpauser än vad som krävs enligt förordningar i Dallas och Austin, enligt talespersonen Ed Sills. Han har inte sett lokal verkställighet av vattenavbrott.

Men minimala standarder är fortfarande viktiga i “en fråga om liv eller död”, sa Sills.

“Om det finns en lag på böckerna så påverkar den fortfarande beteendet”, sa han och tillade att några av de andra riktade förordningarna handlar om hyresgästrättigheter, utlåning och överdrivet buller.

Workers Defense Projects talesperson Christine Bolaños håller med. Hon sa att arbetsgivare i Texas städer med krav på vattenavbrott ofta ger fler raster än de i städer utan dem.

Bolaños, som har pratat med arbetare om deras värmesjukdomar, tillade att spansktalande och migrerande byggnadsarbetare kan vara särskilt sårbara eftersom språkbarriärer kan hindra dem från att kämpa för sina rättigheter eller gå med i ett fackförbund som kan skydda dem. Som ett resultat, sa hon, är det mer sannolikt att deras erfarenheter av värmesjukdomar blir papperslösa.

Avsaknaden av en specifik förordning som kräver pauser i rehydreringsarbetet skulle inte innebära att alla handledare ger färre pauser, sa Bolaños.

“Men det kommer att vara från fall till fall och det skyddsgolvet kommer inte längre att vara på plats,” sa Bolaños. “Byggnadsarbetare kommer nu att överlämnas till deras arbetsgivares moraliska nivå. ”

Statistik visar att värme kan döda. Det har inträffat minst 436 arbetsrelaterade dödsfall från miljöexponering för värme i USA från 2011-2021, enligt uppgifter från US Bureau of Labor Statistics.

Med rättsliga utmaningar på gång är den fulla effekten av lagförslaget oprövad för närvarande.

Det kan ta år, säger Ryan Marquez, en klinisk docent vid University of House Law Center.

“Det här lagförslaget är brett,” sa Marquez. – Det är svårt att säga exakt hur långt det kommer att gå.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top