Stellantis kommer att erbjuda utköps- och förtidspensionspaket till 6 400 amerikanska icke-fackliga löntagare

DETROIT – Stellantis sa på måndagen att de kommer att erbjuda utköps- eller förtidspensionspaket till cirka 6 400 icke-fackliga anställda i USA eftersom bilindustrin står inför vad företaget kallar utmanande marknadsförhållanden.

Biltillverkaren, som bildades i 2021 års sammanslagning av Fiat Chrysler och PSA Peugeot från Frankrike, sa att de vidtar åtgärder “för att skydda vår verksamhet och företaget.”

Erbjudandena, som inkluderar vad företaget sa är ett förmånligt förmånspaket, kommer att gå till arbetare som skulle vilja lämna företaget eller gå i pension för att utöva andra intressen.

Arbetstagare med fem till nio års tjänst skulle få tre månaders grundlön enligt erbjudandena, medan de med 10 till 14 år skulle få sex månader. Arbetstagare med 15-19 år skulle få nio månaders grundlön och de med 20 eller fler år skulle få ett helt år, sa företaget.

Stellantis sa att det har cirka 12 700 amerikanska löntagare som inte är fackliga medlemmar.

Det sa att uppköpen kommer att hjälpa till att förbereda företaget för övergången till elfordon.

Stellantis lämnade utköpserbjudanden till grupper av tjänstemän och fackligt anställda i USA och Kanada i april. Man hoppades på att minska antalet timarbetare med cirka 3 500 personer men ville inte säga hur många lönearbetare det var inriktat på.

Företaget redovisade en nettovinst på drygt 12 miljarder dollar (10,9 miljarder euro) under det första halvåret. Men det stod att en 44-dagars strejk från United Auto Workers facket i höst kostade den 795 miljoner dollar (750 miljoner euro).

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top