Sveriges centralbank höjer styrräntan och säger att inflationen fortfarande är för hög

STOCKHOLM — Sveriges centralbank höjde sin styrränta i torsdags och sa att “inflationstrycket i svensk ekonomi fortfarande är för högt”, även om det fanns tecken på att inflationen hade börjat falla.

Riksbanken höjde styrräntan med en kvarts procentenhet till 4 % och sa att dess prognos tyder på att den kan höjas ytterligare.

”Inflationen faller också i Sverige. Ökningstakten för energi- och livsmedelspriserna har bromsats avsevärt, vilket är positivt, säger Riksbanken i ett uttalande.

Men banken tillade att “inflationstrycket fortfarande är för högt”, och noterade att tjänstepriserna fortfarande stiger snabbt och att Sveriges valuta, kronan, är “omotiverat svag.”

Den svenska valutan har sjunkit till sin lägsta nivå någonsin mot euron och den amerikanska dollarn. Sverige har kämpat med hög inflation — den var 7,5 % i augusti, en minskning från 9,3 % i juli, men långt ifrån målet på 2 % som Sveriges centralbank satt upp.

“För att säkerställa att inflationen fortsätter nedåt och stabiliseras kring målet inom en rimlig tidsperiod behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare”, sa banken.

Torsdagens räntehöjning innebar att styrräntan ligger på den högsta nivån sedan oktober 2008, skriver den svenska nyhetsbyrån TT.

Centralbanker över hela världen har höjt lånekostnaderna för att bekämpa inflationen som utlösts av återhämtningen från covid-19-pandemin och sedan Rysslands krig i Ukraina, som pressade upp mat- och energipriserna.

Norges centralbank höjde också sin styrränta med en kvartsenhet på torsdagen, till 4,25 %. Norges Banks guvernör Ida Wolden Bache sa att det “sannolikt” kommer att bli en ytterligare höjning och “mest troligt i december.”

Inflationen i Norge – som nådde 4,8 % i augusti – ligger över centralbankens mål på 2 %.

“Ihållande hög inflation medför betydande kostnader för samhället”, sa Norges Bank och tillade att “en något högre ränta behövs för att få ner inflationen till målet inom en rimlig horisont.”

Åtgärderna kom på en hektisk dag av centralbanksåtgärder. Både Bank of England och Swiss National Bank valde att hålla kurserna stabila.

En dag tidigare lämnade den amerikanska centralbanken sin referensränta oförändrad för andra gången under sina tre senaste möten, ett tecken på att den dämpar sin kamp mot inflationen i takt med att pristrycket har lättat.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top