Tyskland kommer att hålla den ryska oljejätten Rosnefts dotterbolag under sin kontroll i ytterligare sex månader

BERLIN – Den tyska regeringen sa på fredagen att den kommer att hålla två dotterbolag till den ryska oljejätten Rosneft under kontroll av tyska myndigheter i ytterligare sex månader.

Regeringen meddelade för ett år sedan att den satte Rosneft Deutschland GmbH och Rosneft Refining and Marketing GmbH under administration av Tysklands Federal Network Agency. I mars kastade en tysk federal domstol ut klagomål från Rosneft och fastställde beslutet.

Förvaltarskapet gav tyska myndigheter kontroll över tre ryskägda raffinaderier. Rosneft stod då för cirka 12 % av Tysklands oljeraffineringskapacitet.

Ekonomiministeriet sa på fredagen att det förlänger förvaltarskapet igen till den 10 mars 2024, “för att säkra energiförsörjningen.”

Rosnefts dotterbolag äger ett raffinaderi i Schwedt, på den polska gränsen nordost om Berlin, som tillhandahåller petroleumprodukter till huvudstaden och stora delar av nordöstra Tyskland. Fram till slutet av 2022 förädlade man till stor del rysk olja. Den tar nu emot olja från den polska hamnen i Gdansk och från Kazakstan.

I sin dom i mars fann den federala förvaltningsdomstolen att regeringen inte var skyldig att ge Rosneft en förhandling innan den agerade under omständigheterna. Den sa att indikationer på ett möjligt indragning av kapital stödde farhågorna för att dotterbolagen skulle kunna kollapsa – ett scenario som regeringen redan hade flyttat för att undvika med gasbolaget Gazproms tidigare tyska enhet genom att ta kontroll över det.

Tyskland nationaliserade senare den tidigare Gazprom-enheten, som döptes om till Securing Energy for Europe.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top